L
Helostinlastningen har tre stycken banor. Här finns en robot från Fanuc med dubbelgripdon för att kunna hantera olika ostdimensioner som lyfter ostarna.

Norrmejerier i Umeå har  investerat ca 200 miljoner kronor på utbyggnaden av sin anläggning för ostförädling.
Teknik och maskinutrustning köptes  i hela Europa efter en noggrann urvalsprocess. Köpesumma var ca 130 miljoner kronor.
Hela hanteringen har en mycket hög automatiseringsgrad med många helautomatiska maskiner och många robotceller.

Redan för ett tag sedan startade Norrmejerier sin resa mot en allt mer omfattande automatisering. Mejeriet  i Umeå togs i bruk 1979. Därefter har mejeriet byggts ut och automatiserats i omgångar. Ostlagret i Umeå är numera helautomatiskt.Stora robotar används bland annat för att vända på ostar under lagringstiden.
Nu har Norrmejerier kommit in i nästa steg av  förnyelseprocessen.
– Vi skärskådar och utmanar allt vi gör i alla delar av vår produktionskedja, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig vid Norrmejerier.


– Stora projekt är på gång. Bland annat ska vi uppgradera våra förpackningsmaskiner för det färska sortimentet. Och nyligen avslutades modernisering och robotisering av hela vår ostförädlingsanläggning, här i Umeå.
Ostförädling, var också målet när tidningen Automation kom på reportagesbesök till Umeå. Ostlagret och anläggningen för ostförädling ligger vägg i vägg med varandra. I Umeå lagras främst Norrmejeriernas egna ostar: Grevé, Herrgård och Prästost. Västerbottensost görs i Burträsk och slutlagras också i Umeå.

Lagring är en del av processen
Lagring är ett väsentligt steg i hela produktionsprocessen vid tillverkning av hårdost.
Västerbottensost som har en mycket utpräglad smak och karaktär har fått det både tack vare det hemliga receptet, den unika tillverkningen och den långa lagringen (minst 14 månader). Västerbottensost görs och mognar i stora helostbitar på 18 kg vilket är större än vanligt. De flesta hårdostar som tillverkas i Sverige brukar väga cirka 12 kg.

Paraffin och plast
Hårdostar måste vändas under lagringstiden och lagerklimatets parametrar övervakas noggrant, bland annat krävs rätt temperatur och fuktighet. Ostarna paraffineras och under en del av tiden lagras de förpackade i plast. Ibland plastas de om. Innan den färdiga osten kan distribueras vidare till handeln delas den i mindre bitar. Ibland rivs eller skivas den. Slutligen förpackas och etiketteras osten.
Alla steg i hela produktionsprocessen måste vara spårbara. Från allra första början, det vill säga från mjölken som kommer in från bonden ända fram till butiken.
   Norrmejerier drivs som en ekonomisk förening med cirka 500 bönder som medlemmar, det vill säga ägare. Av dem är cirka 400 aktiva mjölkleverantörer. Bönderna har ingen anmälningsplikt, så om till exempel en bonde utökar verksamheten med 30 nya kor kommer det in mer mjölk till mejeriet.
– Vi tar emot all mjölk som har levererats till något av våra mejerier. Mängderna kan variera från dag till dag och över tid, säger Mariann Homberg.
Mejeriverksamheten är specifik. Produktionsvillkoren skiljer sig mot annan typ av tillverkning eftersom produktionsplaneringen är beroende av mängden råvara.
– Vår uppgift är att förädla mjölken på bästa möjliga sätt och skapa bästa möjliga värde av medlemmarnas mjölk. Trots att vi automatiserar produktionen, är mejeriverksamheten ett gediget hantverk och bygger på en unik kunskap, säger Mariann Holmberg.

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF-fil.