L
Projektet Det smarta digitala sågverket får 4 miljoner kronor för utveckling av uppkopplade sensorer för spårbarhet, analys, planering och optimering av produktionsprocessen.

Ett digitalt  sågverk, robotisering i småföretag och 3D-printing av verktyg, det är exempel på nya innovationsprojekt som ska få finansiering från Vinnova, uppger Vinnova i en kommuniké. Syftet är att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industriproduktion.
Satsningen ingår i det uppdrag som Vinnova fått av regeringen när det gäller insatser som främjar industrins digitalisering.  


Konkurrenskraft
– Digitalisering är avgörande för att Sverige ska ha en internationellt konkurrenskraftig industriproduktion i framtiden. Därför är det viktigt att vi satsar offensivt inom detta område, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.
I denna omgång får sammanlagt åtta projekt finansiering med totalt 31 miljoner kronor över två år. Industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket.
Projektet E-dig, digital lärplattform,  med Swerea IVF, ABB, SKF CTH, samt Gbg Tekniska College får 4 miljoner kronor. Syftet är att höja digitaliseringskompetensen bland företagens medarbetare. Man vänder sig i första hand mot operatörer, underhållstekniker och produktionstekniker samt mot olika utbildningsaktörer.
Projektet Flexibel robotisering för små- och medelstora produktionsföretag får också 4 miljoner kronor. I detta projekt deltar Swerea IVF, CTH, Opiflex och IFMetall. Projektet ska visa möjligheter med flexibel automation och samverkan mellan robotar och operatörer. Projektet Maskininlärning genom automatisk analys av stora datamängder ska bedrivas med Fraunhofer, Chalmers, SKF, Flexlink, CTH och får 4 miljoner kronor. Automatisering av processerna hjälper till med att identifiera orsakerna till olika produktonsfel.