L
– Tänk om det faktiskt kan vara lönsamt att väga in rolighetskriteriet när man förändrar produktionen.

Det är tråkiga arbetsuppgifter som ska automatiseras, inte roliga. De roliga uppgifterna vill jag ha kvar, säger Claes Wernerson i artikeln på sidan 18 i detta nummer. Nu tänker säkert många att ”det kan han säga som är småföretagare”. Och visst är det ett litet företag. Claes och hans fru Annica driver tillsammans med två anställda ett mikrobryggeri på Västgötaslätten. Målet är inte att expandera verksamheten till ett jätteföretag utan att ha kontakt med produkten, ölet.” Det är så himla roligt att utveckla nya smaker”, som Claes Wernerson beskriver sitt arbete.Men egentligen, är det verkligen bara småföretag inom speciella branscher som bör resonera så? Det är inte självklart. För det första är bryggeriet han driver visserligen litet men framgångsrikt, med leveranser till kända restauranger som Operakällaren i Stockholm. Och för det andra, kanske är det inte fel att tänka på hur roligt de har som jobbar i fabriken, oavsett företag.
Industrin beklagar sig ju ständigt över hur svårt det är att få tag på rätt arbetskraft. Särskilt de mest kvalificerade personerna föredrar uppenbarligen arbeten som framstår som roligare och mer intressanta. Just därför är det kanske viktigt att göra arbetet roligare, så att industrin ter sig mer lockande.
Det kan förstås handla om vilka arbetsuppgifter som automatiseras – de tråkiga – men också om hur man gör det. Det finns teknik som i sig kan göra jobbet intressantare. Ett exempel är spelifiering, eller gamification på engelska. Idén är att använda teknik från dataspel för att öka intresset och engagemanget i arbetet. Men det handlar inte om att förvandla kontrollrummet till en spelhåla. Istället utnyttjas samma teknik för att tala till människans grundläggande drivkrafter – utan att för den skull göra avkall på arbetet. Dataspel är ju bra just på att fånga vårt intresse. Och, som Susanne Timsjö konstaterar i sin krönika på sidan 42, det är ett sätt att förbättra arbetsinsatsen som utgår från människan, inte tekniken.Men det är som om Luther lever kvar i industrin: arbete ska vara tråkigt annars är det inte nyttigt. Att ha roligt på jobbet är närmast syndigt.
Men tänk om det faktiskt kan vara lönsamt att väga in rolighetskriteriet när man förändrar produktionen. Visst, jag inser att vi lever i en konkurrensutsatt värld och ekonomin är betydelsefull. Men människorna i en fabrik är faktiskt viktiga. Så nästa gång ni automatiserar, titta inte bara på hur fort investeringen betalar sig. Tänk på att fabriken ska locka till sig den bästa och mest kompetenta arbetskraften både nu och i framtiden. Och låt inte Luther avgöra vilka som arbetar där.