L
Tidreläet Zelio NFC ställs in från mobilen demonstrerade Ulf Kvist i Schneider Electrics monter på Scanautomatic.

Near field communication, NFC, är en metod för trådlös överföring av data mycket korta sträckor med avstånd i storleksordningen 10 cm. Tekniken finns inbyggd i flera modeller av smarta mobiler. En kommersiell tillämpning väntas bli för betalning i exempelvis affärer, en så kallad mobil plånbok. Fördelen med så korta överföringsavstånd, är att risken minskar för att man ska kontakta fel enhet.Schneider Electrics nya tidrelä Zelio NFC kan konfigureras med just NFC-teknik. Från mobilen går det att skriva in tider och läsa av inställningar i tidreläet, även när det är spänningslöst eftersom energin överförs från mobilen.

Det går även att kopiera inställningarna för att överföra dem till andra tidreläer. Kontakten med reläet kan skyddas med ett lösenord, för att undvika otillbörliga inställningar. En speciell app som finns till Androidmobiler används ihop med tidreläet. I och med att man gör inställningarna med hjälp av mobiltelefonen går det att ställa in tiderna mycket mer exakt än man klarar om man använder en traditionell potentiometer. På det här viset kan man ställa in tiderna med en noggrannhet under millisekunden. Reläet har även inbyggd diagnostik och status-övervakning.
Schneider Electric