L
Serie synkrona reluktansmotorer i effektområdet 0,55–450 kW.

Reel Supreme är en serie synkrona reluktansmotorer i effektområdet 0,55–450 kW som uppfyller effektivitetsklassen ie4.  Den magnetfria rotorn i kombination med Reels frekvensomformare ger hög verkningsgrad även vid lägre laster och hastigheter, vilket passar tillämpningar där motorn inte konstant ligger på 100 procent av sin märkeffekt. Att motorerna är byggda utan magneter innebär en lägre miljöpåverkan än tillverkning av motorer byggda med magneter.
OEM Motor