L

Confocal  DT IFS 2405 är en beröringsfri givare för att mäta avstånd och tjocklek med hög precision. Avståndet från mätobjektet kan vara 220 mm, vilket är användbart vid mätningar av heta ytor, exempelvis vid glasproduktion. Mätområdet är 28 mm. Givaren klarar att mäta på diffusa och reflekterande ytor liksom ensidig tjockleksmätning av objekt i flera lager eller transparenta objekt.
Sensotest