L
John Sinclair, marknadschef på Drip Drop visar deras nyutvecklade scadasystem som är molnbaserat.

Vatten och avlopp, fjärrvärme och avfallshantering, det är tre områden där de branschspecifika tekniska lösningarna fått helt egna mässor.
Trippelmässa på Elmia
VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall och Återvinnig är en tripplemässa som arrangeras på Elmia i Jönköping vart annat år under rubriken ” Mötesplatsen för det hållbara samhället”.
I år gick den med bara en veckas mellanrum från de stora automationsmässorna Scanautomatic och Processteknik i Göteborg. De flesta av utställarna i Jönköping sade till oss att de inte skulle ställa ut i Göteborg trots att de har produkter som skulle passar på båda. Som anledning uppgav de att de främst jobbar mot VA-branschen, att segmentet  är specifikt och därmed även mässbesökarna.

Kunderna representerar den samhällsnyttiga och oftast kommunalägda produktionen som vattenrening, fjärrvärmeproduktion och sophantering är.  
”Rätt personer med rätt branschtillhörighet” blev också Elmias sammanfattning av mässorna som totalt drog in 7 307 besökare under de tre dagar som de pågick. Det fanns 406 utställare på plats i Jönköping.
Egenutvecklade system
– Vi jobbar mot va-segmentet, förklarade John Sinclair, marknadschef på Drip Drop, när vi frågade varför de väljer att enbart ställa ut på Elmia. Företaget kallar sig automationsspecialist inom VA-automation.
– Som företag har vi funnits på marknaden i drygt 20 år och vi har utvecklat ett eget styr- och reglersystem för kommunala vatten- (Drip) och avlopps- (Drop) system. Eftersom vår styrning är egenutvecklad, kontrollerar vi hela processen.  
Drip Drop är uppbyggd kring den egna plattformen PC-2000 som passar framför allt mindre vatten- och vattenreningsverk.
– Med våra enheter kan man hantera råvatten- och tryckstegringspumpar, styra filtrering och läsa in operativ information som nivå, tryck, pH, turbiditet m m. Vi har tagit fram ett komplett sortiment av standardiserade automatikskåp för pumpstationer, utrustade för i princip alla behov.
Premiärvisning
På va-mässan visade John Sinclair Drip Drops nyaste verktyg, Web-scada. Det har aldrig visats tidigare någonstans.
– Med dess hjälp kan man styra anläggningen från molnet, säger John Sinclair. Den fungerar med de vanligaste hårdvarulösningarna som förekommer inom VA-området. Det kan köras på hela VA-systemet som pumpstationer, vattenverk, reningsverk och liknande. Vi jobbar med vektoriserad grafik för visning av processbilder på mobila plattformar som mobiltelefoner, surfplattor och webbläsare.  
Jobbar i molnet
– All kommunikation är IP-kommunikation till en server som kunden kan ha liggande antingen i en PC på kontoret eller på en virtuell server i molnet. Information och data hanteras i XML-format. Det gör att data kan hanteras som så kallade big-data i olika system och SQL-databaser.