L
Övervakar via molnet.

Testo Saveris 2 är ett system för att övervaka temperatur och luftfuktighet via molnet. Sensorer samlar in mätdata och överför dem med Wifiteknik till Testos molntjänst. Därifrån kan användaren sedan läsa av mätvärdena med en mobil, PC eller surfplatta från vilken plats som helst.

Om mätningarna överskrider uppsatta gränsvärden skickar tjänsten mejl eller sms för att larma om detta.
Nordtec Instrument