L
På mässan finns den senaste tekniken att se i montrarna.

Nu är det dags för Scanautomatic–Processteknik i Göteborg. Den stora automationsmässan samlar 300 utställare och sträcker sig över tre dagar, den 4–6 oktober. På en mässa är förstås besök hos utställarna en viktig punkt, för att inte säga den viktigaste. Men det finns mycket mer än så att göra under mässan. Under de tre dagarna anordnas ett 60-tal seminarier. Dessa kommer att hållas på två scener i mässhallarna. Den blå scenen är framförallt inriktad på processteknik, den röda scenen på automation.

Automation har ställt samman en guide med intressanta produkter som komer att visas på mässan.

 Här kan du ladda ner  guiden ”Produkter på mässan”

Seminarierna behandlar många aktuella ämnen. Bland dessa hittar man molntjänster, Industri 4.0, additiv tillverkning, samarbete mellan människa och robot och säkerhet, både personsäkerhet och IT-säkerhet. Seminarierna på mässgolvet vänder sig framförallt till tekniker. Men under mässans första dag, den 4 oktober, arrangeras Automation Summit, en konferens om digitaliseringen av industrin, som vänder sig till beslutsfattare inom näringsliv och samhälle.
Till de återkommande inslagen på mässan hör också prisutdelningarna. Liksom tidigare delas Scanautomaticpriset ut till de två mest innovativa produkterna som visas på mässan. Om det nu blir två olika produkter. Två priser delas i vart fall ut: den ena pristagaren utses av mässans pris-jury, den andra röstas fram av mässbesökarna. Det kan förstås inträffa att en produkt får båda priserna, men det är inte ofta det verkligen blir så. Även om namnet Scanautomaticpriset lever vidare, kan priset lika gärna tilldelas en produkt som visas på den del av mässan som kallas Processteknik.Priserna delas ut den andra mässdagen, det vill säga på onsdagen, klockan 16:30 på den röda scenen. Fram till onsdag eftermiddag kan besökarna därmed rösta på den produkt av de fem nominerade som de anser mest prisvärd. De produkter som nominerats kan ni läsa om redan nu på sidorna 38–40.
Redan första dagen delar Automation Region ut priset Automation Student. Det går till den student på en teknisk högskola som gjort det bästa examensarbetet inom området automation under det gångna året.
Bland de andra arrangemangen på mässan finns Möjligheternas värld, som demonstrerar den nya industritekniken i praktiken. Kärnan i utställningen är en fungerande minifabrik som tillverkar leksaksbilar. Den har varit med i flera år, men har i år uppgraderats till det man kallar Bilfabriken 4.0 och visar ny teknik som bygger på Industri 4.0 och Sakernas Internet.Runt bilfabriken finns ett antal samutställare och demonstrationsanläggningar. Här anordnas workshops kring ämnen som augmented reality, big data, Internet of Things, network society och digital twins. Den som inte känner igen begreppen kan med fördel gå dit för att ta reda på vad de betyder.
En viktig uppgift för dagens industri – och skola – är att locka ungdomar att jobba i industrin. Inte minst kvinnor. Därför anordnas en tjejlunch under torsdagen. På programmet finns föredrag och en rundvandring på mässan där ungdomarna får tillfälle att möta kvinnor som jobbar med industriteknik.

Produkter på Scanautomatic och Processteknik. Klicka här