L
Magnus Liljengren, vd, iuc Olofström, Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering, Volvo Cars, Sara Rudolfsson, kommunalråd i Olofström, Nader Asnafi, styrelseordförande, iuc Olofström, Mats Lundin, VD, Swerea IVF.

Den 1 september 2016 övertog Swerea ivf verksamheten vid IUC (Industriellt Utvecklingscenter) i Olofström, meddelar Swerea. Avsikten är att vidareutveckla och expandera verksamheten i Olofström och vidareutveckla den befintliga kompetensen inom teknik- och produktionsområdet stamping (hela processen kring pressning), för att kunna bli ett globalt så kallat Stamping Center of Excellence.
Industriella partners
– Här finns starka industriella partners som bedriver verksamhet i regionen, inte minst Volvo Cars och deras underleverantörer, men även andra företag med spännande produkter och tjänster.

Även närheten till Ikea ser vi som mycket positivt, säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF
– När Swerea ivf nu etablerar sig här kan vi i samverkan med dem etablera ett starkt Stamping Center of Excellence som gynnar hela regionen, kommenterar Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering på Volvo Cars Swereas köp.
Nader Asnafi, styrelseordförande i iuc i Olofström, är också mycket nöjd med att Swerea, som är en av landets ledande industriforskningskoncerner, nu förvärvar verksamheten från IUC.
Industriella Utvecklingscentra (iuc) är ett nätverk av 15 självständiga regionala IUC-bolag. Målet är att skapa broar mellan företag, akademi och politik, för att utveckla Sveriges industri. Industriforskningsinstituten är en av iuc:s viktigaste samarbetspartners. Nätverket består av Tillväxtverket, Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommuner och landsting som även är uppdragsgivare.