L
– Företag som tidigare avslagit tanken på att installera robotar i sin fabrik har anledning tänka igenom saken på nytt.

Tekniken utvecklas förbluffande snabbt, eller hur? Nja, långtifrån alltid. Många gånger går utvecklingen tvärtom oerhört sakta. Titta på industriroboten. Som vi känner den, en ledad arm stående på golvet eller på ett bord, skapades industriroboten för 55 år sedan. Ett drygt decennium senare kom den enda riktigt stora förändringen, när abb (eller Asea som företaget hette då) förvandlade den pneumatiska roboten till en elektriskt driven konstruktion. På de 40 år som gått sedan dess, har märkligt lite hänt.
Framförallt har användningen varit oförändrad. Robotarna har av säkerhetsskäl omgärdats med stängsel, ljusridåer, laserskannrar eller hänvisats till separata rum. Allt för att hindra människor från att komma till skada om roboten gör något oförutsett.Säkerhetskraven har lett till ett mycket speciellt arbetssätt. Robotarna har helt ersatt människorna i en uppgift, vilket tvingat fram en helautomatisering. Verkligt samarbete mellan människa och robot har hindrats av säkerhetsanordningarna – hittills. Men nu kommer robotar med teknik som får dem att stanna om de stöter på människor eller föremål istället för att ge dem en snyting. Visserligen litar man inte helt på tekniken ännu, de flesta samarbetsrobotar är små, lätta och ganska klena, så att de inte åstadkommer så stor skada om de trots allt uppför sig oväntat. Idag finns bara en kommersiell samarbetsrobot med större lyftkapacitet, Fanucs robot som kan lyfta 35 kg.  Men dagens utveckling är ändå ett viktigt steg på vägen mot ett verkligt samarbete mellan människa och robotar av alla storlekar.Utvecklingen innebär en stor förändring eftersom robotarna kan användas på helt nya sätt. Det är inte som hittills frågan om att arbetet utförs antingen av en människa eller en robot. Istället kan man kombinera de bästa egenskaperna hos roboten och människan i ett verkligt samarbete, vilket innebär att det blir enklare att automatisera. Utvecklingen kommer också att ändra fabrikernas utseende. Så länge roboten anses farlig kräver säkerheten att den får ett stort utrymme där människor inte får vistas under arbetet. Med samarbetsrobotar kan man blanda människa och robot längs produktionslinjen, vilket sparar mycket plats.
Allt detta minskar tröskeln för att använda robotar i produktionen och de företag som tidigare avslagit tanken på att installera robotar i sin fabrik har anledning tänka igenom saken på nytt. Det innebär i sin tur att företag som bygger robotanläggningarna får nya affärsmöjligheter. Det är med andra ord dags för alla parter att börja fundera på hur de  nya robotarna kan användas, för utvecklingen har bara börjat.