L
materialhantering i gruvor

Sandvik har undertecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet Mining Systems till riskkapitalbolaget Cobe Capital, rapporterar Sandvik .
Sandvik kommer dock att fullfölja pågående projekt som är nära färdigställande. Transaktionen avslutas under det fjärde kvartalet 2016, förutsatt att särskilda tillträdesvillkor uppfylls. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras.


Mining Systems levererar och installerar materialhanteringssystem till gruvindustrin. Under 2015 hade verksamheten Mining Systems
1 100 anställda och omsatte
5 miljarder kronor, vilket motsvarade 6 procent av omsättningen för Sandvik ab, och verksamheten rapporterade en låg ensiffrig negativ rörelsemarginal.
– Avyttringen av Mining Systems är ett viktigt steg i att konsolidera Sandvik till dess kärnverksamheter, vilket för Sandvik Mining and Rock Technology omfattar högteknologisk gruvutrustning och eftermarknadsaffär, säger Björn Rosengren, Sandviks vd och koncernchef.