L
Den kinesiska marknaden för industrirobotar präglas fortfarande starkt av importen. Utländska tillverkare har en marknadsandel på 69 procent.

Kina vill ansluta sig till tio av världens robottätaste länder fram till 2020, uppgav Wang Ruixiang, ordförande i Kina Maskiner Industry Federation, när han talade vid Kinas internationella toppmöte för Robotindustri i Shanghai tidigare i år, rapporterar  International Federation of Robotics (IFR).


Robottätheten växer
Enligt uppgifter från World Robot Statistics, utgivna av IFR, palcerar sig Kina som nummer 28 i världen enlig robottätheten. Idag har Kina 150 industrirobotar per 10 000 anställda (2015 var det 36 enheter).
Den årliga försäljningen av inhemskt producerade industrirobotar ska öka till 100 000 enheter per år fram till år 2020. Den kinesiska marknaden för industrirobotar präglas fortfarande starkt av importen. Utländska tillverkare har en marknadsandel på 69 procent. Men inhemska konkurrenter ökar marknadsandelar märkbart. Inom två år har försäljningsvolymen av de kinesiskt tillverkade robotarna ökat från 25 procent (år 2013) till 31 procent.
Regeringen i Peking försöker främja den snabba expansionen av automatisering och antagit en reformagenda med titeln "Made in China 2025".
– Jag tror att andelen av kinesiska robotar mycket väl kan ha ökat till 50 procent i slutet av år 2020, sade Dr. Daokui Qu, vd för kinesiska robottillverkaren Siasun, vid robottillverkarnas senaste möte på IFR i München.
Asienmarknad
Förra året hade Asien världens högsta försäljningssiffror för robotar och regionens största enskilda marknader var Kina med 67 000 enheter, följt av Sydkorea  (37 000) och Japan (35 000).
De fem stora världsmarknaderna - Kina, Sydkorea, Japan, usa och Tyskland svarar för cirka tre fjärdedelar av den globala robotförsäljningen.
Digitalisering
– Digitalisering och automatisering kommer att fortsätta att driva framgångar för robotar - det är verkligen en förvandling", säger Joe Gemma, ordförande för International Federation of Robotics.  
– Utvecklingen drivs av trender som Industri 4.0, Sakernas Internet och molntjänster.