L
Bianca Dochtorowicz är chef på Business Swedens kontor i Prag.

Maskintillverkaren Lennartsfors har fått hjälp av Business Sweden med en ny distributör i Tjeckien. Fokus på export har ökat kraftigt i Sverige under den senaste tiden. Alla: politiker, regeringen, och olika branschorganisationer, alla vill de öka satsningar som gynnar svenska företags exportmöjligheter. Samtidig är det inte längre lika självklart att avgöra vad som är en renodlad exportverksamhet. Företagen har blivit mer globala, de tillverkar på flera olika marknader med egna säljkontor där. De ingår ofta i olika företagskonstellationer  med underleverantörer och underleverantörers underleverantörer. En allt mer växande andel av försäljningen består dessutom av olika tjänster.


Exportberoende
Sverige är fortfarande ett land med ett mycket stort exportberoende. Därför presenterade regeringen en ny exportstrategi. Syftet är att  effektivisera exportverksamheten. Strategin  har tagits emot med varierande entusiasm med kommentarer från: ”det var på tiden att något görs”,  eller ”så här har vi alltid gjort” till ”det här räcker inte”. Alla är dock överens om att exporten är extremt viktig för Sverige.
Den som har fått ett utökat ansvar när det gäller att genomföra regeringens exportsatsningar i praktiken är Business Sweden. De ska se till att något verkligen händer även om andra aktörer också har lyfts fram. Bland dessa finns Almi, Svenska Institutet, Vinnova, Exportkreditnämnden, Tillväxtverket, Kommerskollegium m m.


Uppsving för svenska företag
Den gemensamma paraplyorganisationen  som regeringen tillsatte för att samordna aktiviteterna heter Team Sweden och har sex olika departement involverade.
Under den senaste tiden har de svenska företagens export ökat, rapporterade Business Sweden nyligen,  även om det främst gäller de stora företagen. Till tillväxtmarknaderna hör usa, Västeuropa och Centraleuropa.
För att se konkreta exempel på detta har tidningen Automation tittat specifikt på hur den svenska exporten utvecklas i Centraleuropa. Bland de centraleuropeiska marknaderna är Tjeckien en sedan länge etablerad marknad för svenska företag. Business Sweden har haft ett eget kontor i landet sedan järnridån avskaffades i slutet av 1980-talet och har hjälpt till med att skapa många företagssamarbeten.
Ett av de senaste exemplen är skogsmaskintillverkaren Lennartsfors ab. Bianca Dochtorowicz, chef på Business Swedens Pragkontor berättar hur de nyligen hjälpte Lennartsfors med att hitta en ny distributör. Exportchefen på Lennartsfors, Torbjörn Resvik, har bara lovord.


Stor hjälp med en tung process
– Business Sweden har genomfört uppdraget oerhört professionellt, det måste jag säga. Det är en tung process om man ska hitta en bra distributör i ett främmande land. Vi har visserligen varit etablerade på marknaden i Tjeckien sedan tidigare, men samarbetet med vår gamla distributör fungerade inte så bra som vi hade önskat oss. Vi ville byta, säger Torbjörn Resvik.
– Initialt hjälpte oss Business Sweden med att identifiera ett femtontal företag som kunde vara lämpliga distributörer av skogsmaskiner. Av dessa valde vi tio stycken. Personalen från Business Swedens Tjeckienkontor genomförde grundliga intervjuer med alla dessa tio företag. De har kunnig personal på plats som kan marknaden och språket, både tjeckiska och engelska.

Läs hela artikeln i Automation nr. 6. Beställ ett eget nummer. Klicka här