L
– Att skruva dit ventilerna var en ganska enkel uppgift som gav stor utdelning, säger Stefan Svensson, Kongsberg Automotive.

Energieffektivisering av pneumatik hos Kongsberg betalade sig på ett halvår. Totalt handlade det om 57 stycken formsprutningsmaskiner som utrustades med sådana ventiler. Det framgångsrika projektet gör att man nu går vidare med att minska luftförbrukningen även i andra maskiner.
Måste ha kompressorn igång
– Vår första tanke var att stänga av kompressorn när vi inte har produktionen igång, men det fungerade inte, så vi la ner den idén, förklarar Stefan Svensson, som då var tekniker på formsprutningsavdelningen hos Kongsberg i Mullsjö.
Att det inte gick att stänga av kompressorn hade flera orsaker. Först och främst arbetar fabriken treskift, så det var inga långa stunder som man verkligen skulle kunnat stänga ner tryckluften helt och hållet. Däremot är inte alla formsprutningsmaskiner i drift hela tiden, så det går att stänga av lufttillförseln till maskiner som står still medan de andra arbetar.
Inte ens under helgerna, när ingen produktion är igång, går det att stänga av tryckluften helt och hållet eftersom vissa maskiner behöver tryck även då. Fabriken har till exempel ett antal mätmaskiner, som måste kalibreras om varje gång trycket varit avstängt. Och det vill ingen behöva göra varje måndagsmorgon.
Lösningen blev att placera en magnetventil mellan stamledningen och var och en av maskinerna.
– Det är i maskinerna man har de största förlusterna. Stamledningen läcker sällan, menar Stefan Svensson.


I och med att man använder magnetventiler mellan maskinerna och stamledningen för tryckluften, manövreras de elektriskt. För att göra det enkelt för personalen är de kopplade till den manöverbrytare som finns till varje maskin. När operatörerna slår av strömmen till maskinen, stängs ventilen samtidigt.
Eftersom det är en varvtalsstyrd kompressor som står för lufttrycket, kommer denna automatiskt att anpassa driften efter luftförbrukningen. Den drar alltså ner när förbrukningen minskar.
Längre serviceintervall
Minskad energiförbrukning och därmed lägre elkostnader, är den uppenbara fördelen med de åtgärder man vidtagit. Och det räcker för att motivera projektet. Men det finns fler fördelar än inbesparad energi, menar Stefan Svensson. Dessa är visserligen svårare att räkna på, men det behövs ju inte heller när de minskande energinotorna ger så mycket vinst.
– En fördel är att kompressorn inte behöver arbeta lika hårt. Det gör att man kan förlänga serviceintervallen, förklarar Stefan Svensson.
– Dessutom innebär ett mindre slitage på kompressorn att den sannolikt håller ett år längre, och bara det är ju en vinst. Läs mer....

Ladda ner och läs hela artikeln.