L

Det finns många lögner på Internet, så det är viktigt att skilja riktiga fakta från missförstånd, satir och ren propaganda. Internet är en fantastisk källa till kunskap. I de flesta ämnen finns värdefull information bara några klick bort och sociala medier bidrar till att ge spridning åt nyheter och forskningsrön. Men långt ifrån allt som publiceras på nätet är sant. Det är alltså viktigt att kunna skilja riktiga fakta från missförstånd, satir och ren propaganda. Sociala medier har blivit en allt viktigare spridningskanal för artiklar och filmklipp av olika slag.

Någon skickar länkar från ursprungskällan vidare via till exempel Twitter eller Facebook, andra i den första personens flöde skickar länken vidare och så fortsätter det. I vissa fall ökar spridningen exponentiellt och når ut till ett mycket stort antal läsare eller tittare. Artikeln eller klippet sägs då ha blivit viral. Ordet kommer sig av att spridningsmönstret för dessa länkar liknar spridningen för virussjukdomar.
Så långt är allt väl. Ett problem som ibland uppstår är dock att många av dem som läser artiklar som sprids på detta vis inte ser efter var informationen ursprungligen kommer ifrån, eller funderar över i vilket syfte den skrevs. De senaste åren har det förekommit ett antal uppmärksammade fall av artiklar som spridits och tolkats som nyheter, trots att informationen i artiklarna inte varit sann. Läs mer.... Artikel om Internetlögner finns i årets första nummer av Automation.Ladda ner den och läs hela artikeln.

 

Nättrollen trakasserar folk på Internet och driver desinformationskampanjer. Genom stora delar av vår historia har människor berättat sagor för varandra. Dessa sagor speglar det samhälle ur vilket berättelserna har uppstått och gestaltar de rädslor och förhoppningar som berättaren och lyssnaren, eller författaren och läsarna, bär på. I vissa perioder förkroppsligades dessa rädslor och förhoppningar av olika sagoväsen som fick befolka berättelserna. Därför är det passande att just ett sagoväsen, trollet, har fått ge namn åt en av de mörkare strömningarna i vårt eget samhälle idag. 2000-talets troll saknar dock de yttre trollattributen. De har inte John Bauer-trollens långa hår och stora näsor, inte heller svans eller guldringar i öronen. Dagens troll verkar på Internet och kallas följaktligen nättroll.
Fyra sorters troll
Nättrollen är inga sagoväsen utan högst påtagliga. De definieras som en person som avsiktligt retar upp eller trakasserar folk i olika Internetforum. Internetlexikonet Netlingo skiljer på fyra typer av troll: hobbytroll (på engelska ”playtime trolls”), taktiska troll (”tactical trolls”), strategiska troll (”strategic trolls”) och slutligen härskande troll (”domination trolls”).
Hobbytrollen är lättast att upptäcka. Deras attacker är plumpa och nedsättande, men tydliga. De klankar ner på andra för sitt eget höga nöjes skull, utan någon särskild agenda, och bryr sig sällan om att själva framstå i god dager. Deras attacker tar sig ofta uttryck i nedsättande kommentarer i sociala medier eller diskussionsforum på nätet, till exempel genom att kommentera personers utseende. Läs mer.....Artikel om Internettrollen finns i nummer tre av tidningen Automation. Ladda ner den och läs hela artiken.

Skaffa dig en egen prenumeration på tidningen Automation. Klicka här