L
Volvo har nyligen demonstrerat en helt självkörande lastbil för en bredare publik.

Det pågår ett gemensamt forskningsprojektet där bland annat Volvokoncernen och Combitech samarbetar för att utveckla en komplett autonom transportsystemlösning. Nyligen har Volvo presenterat en unik lastbil, som är en del i projektet. Lastbilen är en extrautrustad anläggningslastbil som navigerar och kör helt självständigt både över och under jord.


Den läser via sensorer och gps kontinuerligt av sin omgivning och kan hela tiden parera fasta och rörliga hinder samtidigt som transportsystemet samlar data för att ytterligare optimera sin rutt och säkerhet. Det behövs ingen manuell övervakning av lastbilen eftersom transportsystemet, som liknar en operatörscentral, automatiskt och kontinuerligt både läser av status från och ger order till de uppkopplade självkörande lastbilarna om bland annat hastighet och färdväg.