L

 

Sandvik konsoliderar till tre affärsområden och identifierar icke-strategiska verksamheter inom affärsområdet Sandvik Venture, rapporterar Sandvik.
Verksamheterna omfattar: Wolfram (Wolfram Bergbau und Hütten), samt två utvalda produktionsanläggningar från Sandvik Hyperion som flyttas till Sandvik Machining Solutions. Dessa verksamheter är interna leverantörer till Sandvik Machining Solutions.


Wolfram levererar råmaterial genom jungfruligt material från gruvan, genom sin verksamhet för återvinning, samt genom tredje parts-leverantörer.
De utvalda produktionsanläggningarna inom Sandvik Hyperion levererar metallpulver och utvecklar ämnen för runda verktyg.
Sandvik Drilling and Completions (Varel) flyttas till Sandvik Mining and Rock Technology. Produkterbjudandet omfattar förbrukningsvaror – borrkronor och så kallade ”down-the-hole-produkter” – till olja & gas- och gruvindustrier. Affärslogiken motsvarar den för förbrukningsvaror inom Sandvik Mining and Rock Technology, då produkterna är av stor betydelse för kundernas produktivitet.
Sandvik Process Systems och Sandvik Hyperion, exklusive de två produktionsanläggningarna som slås samman med Sandvik Machining Solutions, identifieras som icke-strategiska och kvarstår inom Sandvik Venture, vilket nu kommer att benämnas övriga verksamheter.
Över tid har Sandvik ambitionen att avyttra dessa verksamheter, dock har den processen ännu inte initierats, uppger Sandvik.