L
Personalen behöver också vårdas och hållas i form,”säge Lena Hansson.

På underhållsmässan i Göteborg mötte vi i montern hos Arbetslivsresurs konsulten Lena Hansson.
– Personalen behöver också vårdas och hållas i form, inte bara maskinparken, säger Lena Hansson. Ändå är det många som bryr sig mer om maskiner än om dem som ska serva och underhålla dem.
Lena Hansson menar att det trots allt är personalen som i slutändan avgör om företaget får ut det mesta av sin anläggning.
–Vi är specialister på att utveckla människor. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef.
– Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där. Det handlar om att skapa en frisk arbetsplats.

Det är inte ovanligt att arbetsgivaren blundar när något inte fungerar, men det gäller ett fånga upp signalerna i tid. Då kan man skicka ut experter på plats för att få hjälp med att reda ut vad som är fel.
– När behövs arbetsplatsnära stöd? Exempelvis vid upprepad korttidsfrånvaro, när signaler om ohälsa blir synliga, när arbetsförmågan är oklar. Eller om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete i samband med en sjukskrivning och sjukskrivningen kan bli långvarig. Med ett individuellt program kan den anställde  få stöd att gå vidare i arbetslivet.
– När alla rehabiliteringsmöjligheter hos den nuvarande arbetsgivaren är uttömda och personen inte kan vara kvar på sin arbetsplats på grund av ohälsa, kan ett individuellt program ge vederbörande stöd för att hitta nya möjligheter på annat håll.
Arbetslivsresurs bildades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs till ett statligt bolag med syfte att minska ohälsotalen i Sverige. Sedan år 2011, då bolaget såldes till en privat aktör, agerar Arbetslivsresurs utifrån marknadsmässiga krav men verksamheten drivs av långsiktiga mål med sikte på hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnytta, förklarar Lena Hansson.