L
Henrik Båge från Soltech Energy visar att alla mörka ytor i fasadbilden med trädet är aktiva solceller. Gråtonerna är exempel på aktiva solceller med olika transparens.

Designade tunnfilmssolceller till husfasader börjar volymsäljas till hösten. På årets stora mässa för fastighetsautomation, Nordbygg 2016, visade teknikföretaget Soltech Energy en lösning där hela huset kan kläs med designade tunnfilmssolceller. Den nya typen av solcellen fungerar så att kunden kan styra designen på den aktiva solcellsproducerande ytan.
– De här panelerna är utformade så att man kan skapa olika mönster eller bilder på fasaden, säger Henrik Båge, affärsutvecklare på Soltech Energy.


Tar vara på energin
– Fördelen med den här produkten är att man både får ljusinsläpp genom tak eller vägg och samtidigt kan omvandla solljus till el. Alla glasytor absorberar användbar solenergi.
– Soltech st är transparenta tunnfilmssolceller som kan byggas in byggnadens olika ytor och kombinerar solenergi med solskuggning. Produkten kan beställas med olika grad av transparens för att ersätta ett vanligt glas eller en glasvägg. Det innebär att du kan få lagom mycket solskuggning samtidigt som elektricitet produceras. Konceptet passar till allt från butiksfönster till vinterträdgårdar. För byggnader med isoleringskrav kan Soltech ST även installeras som isoleringsglas, säger Henrikt Båge.
Soltech Energy samarbetar med Sapa Building System och den designade fasaden som visades på Nordbygg har de utvecklat tillsammans.
Sapas installatörer
Det är Sapas installatörsnätverk i Norden och Baltikum som ska ansvara för installationerna av Soltech ST.