L

Både nya och äldre outnyttjade patent kan ge innovativa exportprodukter. Det unga, Uppsalabaserade företaget Airwatergreen arbetar med konstruktion och tillverkning av innovativa produkter inom området avfuktning och luftbehandling. Företaget har hunnit ta patent på flera viktiga marknader, bland annat  Sverige, usa och Ryssland samt levererat systemet till flera företagskunder.
– Airwatergreen grundades år 2009 i Uppsala av två ingenjörer som uppfunnit ett nytt sätt att kondensera fukt till vatten, berättar Per Sanneus, va-ansvarig på Airwatergreen, som ställde ut på årets stora utställning för fastighetsautomation på Nordbyggmässan i Älvsjö.


– Från början var syftet att enklare omvandla fukt i luften till dricksvatten för människor i torra länder där man inte har tillgång till billig elektricitet. Metoden döptes till ”Varmkondensering” eftersom den kondenserar fukt med hjälp av värme – inte kyla.
Vidareutveckling
Teknologin kan beskrivas som en vidareutveckling av klassisk sorptionsavfuktning som utvecklades redan på 1950-talet. Men jämfört med sorptionsavfuktning halveras energianvändingen.
– Tekniken har en unik egenskap, att effektivt kondensera fukt i alla lufttemperaturer, både i minusgrader och mycket varma miljöer, säger Per Sanneus.
Samtidig konstaterar han att företaget har kunnat bygga upp sin framgårnsrika innovation genom att titta och förädla de tekniker som redan finns och används.
– Om du går runt, här på mässan, och tittar vad som visas, så hittar du knappast någon liknande produkt som verkligen är nydanande och innovativ. Jag överdriver inte när jag säger att våra produkter är de mest innovativa inom vårt område som man kan hitta här idag.
– Vi finns redan i kyrkor, i ledningsnät inom vatten, avlopp och fjärrvärme, och under jorden. Vi hjälper ägare av ledningsnät och fastighetsförvaltare att spara kostnader för drift och underhåll. Mindre fukt gör att livslängden på deras utrustning och investeringar förlängs. När de tar bort  fukt från dessa miljöer eliminerar de risk för rost, mögel och andra fuktrelaterade skador.
Premiärvisning
Airwatergreen premiärvisade produkten Rex, på Nordbygg. Det är en kraftfull, stationär kondensavfuktare som regleras efter fuktnivå eller daggpunkt och som bygger på varmkondenseringsteknologin. Egentligen kommer den att lanseras först i september.
– Med den här kan en byggnad sänka temperaturen utan att riskera höga fuktnivåer eller kondensbildning, säger Per Sannelius. Den är lika effektiv i alla temperaturer.  Särskilt i byggnader med höga fuktlaster, uppåt 30 kg per dygn. Fukten kondenseras till rent vatten som avlägsnas via avlopp vilket minskar undertrycket i byggnaden  och därmed inläckage av ny fukt och utomhusluft.
– Dessutom kan den byggas in i befintliga ventilationssystem eftersom den är helt integrerbar med alla styrsystem på marknaden. Den kan även arbeta helt fristående, säger Per Sanneus.