L
Jag skulle vilja se den robot som slår min sexårige sonson när det gäller att bygga legomodeller.

Tro inte att ny industriteknik alltid måste vara detsamma som automatisering. I alla fall inte om man med automatisering enbart menar att ersätta människor med maskiner. Människan är fortfarande överlägsen maskiner och datorer i många arbetsuppgifter. Ny industriteknik handlar därför också om att skapa bästa möjliga förutsättningar för de människor som behöver vara kvar i fabrikerna.
Intrycket av dagens debatt är annars att datorer och robotar inom en nära framtid kan sköta alla jobb i samhället. Och visst kommer datorerna att klara arbetsuppgifter som hittills ansetts förbehållna människor, men långt ifrån alla. Att datorer slår mänskliga mästare i frågesporten Jeopardy eller spelet Go betyder faktiskt inte att de är bra på allt. Det betyder bara att de är bra på att hantera information.En människa kan mycket mer än så. Vi har en överlägsen finmotorik och är duktigare på att låta komplicerade och precisa rörelser styras av vår uppfattning av omgivningen. I själva verket finns det mycket som till och med ett barn klarar bättre än en robot. Jag skulle till exempel vilja se den robot som slår min sexårige sonson när det gäller att bygga legomodeller. Just detta är ju en form av montering, ett av de arbetsmoment som är svårast att automatisera.
Verklig automation handlar alltså om att hittar rätt balans mellan människa och maskin, så att alla gör det som de är bäst på. Det handlar också om att skapa förutsättningar för att människorna ska kunna utföra sitt arbete ännu bättre. Därför är till exempel Chalmers arbete för att utveckla montörernas arbete viktigt, något ni kan läsa om på sidan 25 i detta nummer.Ska vi göra produktionen riktigt effektiv gäller det också att hitta former för människor och automatiska maskiner att samarbeta bättre. Hittills har man bara vågat låta små och lätta robotar arbeta ihop med människor utan stängsel emellan. Orsaken är säkerheten. Robotarna har svårt att anpassa sina rörelser efter oväntade förändringar i omgivningen och riskerar att skada både människor och utrustning i närheten. Det i sig är ett prakt-exempel på att människan är överlägsen maskinerna. Nu ser vi hur man börjar våga släppa
ut robotarna ur sina burar, men syftet då är ju just att de ska kunna samarbeta med människorna – inte att göra fabrikerna helautomatiska.
Visst ska vi utveckla automatiska system för industrin. Men det får inte gå till så att man automatiserar allt som över huvud
taget är möjligt och låter människorna ta hand om det som blir över. Då får vi ingen effektiv produktion. Gör istället en ordentlig analys av vem som är bäst på att klara en uppgift. Många gånger är det en människa.