L
Roboten dockas på den plats där den behövs.

Opiflex är känt för sin mobila robotcell som kan flyttas med en palltruck. Roboten dockas på den plats där den behövs för ögonblicket och kan när arbetet är utfört flyttas till en annan plats. Nu har konceptet vidareutvecklats så att robotcellen har fått säkerhetsfunktioner som tillåter att roboten används tillsammans med människor utan säkerhetsstaket.
Opiflex