Maskiner i drift blir ett viktigt inslag på mässan Elmia Automation i Jönköping 10–13 maj.

Nu ingår Elmia Automation i ett större industrievenemang än för två år sedan. Vartannat år hålls flera stora automationsmässor i Sverige. I år 2016 är det dags igen. Först ut i år är Elmia Automation i Jönköping den 10–13 maj. I oktober är det sedan tid för Scanautomatic–Processteknik, men det tar vi i senare nummer.
Att Elmia Automation kommer först av årets stora automationsmässor är en förändring mot de senaste åren. Tidigare började automationsmässåren med Max i Stockholm redan i mars. Men den mässan är nu nedlagd. Eller flyttad till Jönköping skulle man kunna säga. För Industrievenemanget i Jönköping har detta år växt till sammanlagt fyra parallella mässor.

En av de nya mässorna är Elmia Verktygsmaskiner. Som namnet antyder är det en mässa med verktygsmaskiner för verkstadsindustrin, vilket var grunden för den nu nedlagda Max-mässan i Stockholm. Ytterligare en mässa har tillkommit i Jönköping i maj detta år: Elmia Plåt (som är en efterföljare till Scanplåt i Göteborg).
Totalt blir det alltså fyra mässor i maj i Jönköping denna gång. Förutom Elmia Automation, Verktygsmaskiner och Plåt arrangeras också Elmia Svets och Fogningsteknik. Just den mässan har hållits tillsammans med Elmia Automation sedan starten 2012 och så blir det även nu.Elmia Automation väntas få cirka 120 utställare denna gång. För två år sedan var de 129, så skillnaden är inte stor. Att utställarna ändå verkar bli något färre kan till stor del förklaras av några företag som denna gång valt att ställa ut på parallellmässan Elmia Verktygsmaskiner. Förra gången ställde några företag ut verktygsmaskiner på Elmia Automation, eftersom det inte fanns någon renodlad maskinmässa som gick samtidigt i Jönköping. När det nu finns en sådan, har dessa utställare flyttat upp till maskinhallen.
Elmia Verktygsmaskiner blir den största av mässorna, med cirka 140 utställare. Skillnaden mot Elmia Automation är dock inte särskilt stor. Sammanlagt kommer ungefär 400 företag att ställa ut på de fyra mässorna.