L
– Ventilerna gav en stor utdelning, säger Stefan Svensson, Kongsberg Automotive.

Energieffektivisering av pneumatik hos Kongsberg betalade sig på ett halvår. Genom att minska läckaget i tryckluftssystemet kunde Kongsberg Automotives fabrik i Mullsjö minska energiförbrukningen och på så vis spara 100 000 kronor per år. Arbete och utrustning gick på uppskattningsvis 40 000, så investeringen var betald på mindre än ett halvår.
Men det var inte genom att täta en massa läckor på en mängd olika ställen som man lyckades får ner luftförbrukningen. Istället monterade man in huvudventiler till var och en av de enskilda maskinerna, så man stänger av lufttillförseln till dessa när de inte är i drift. På så vis förhindras luft att läcka ut när maskinerna inte används.

Totalt handlade det om 57 stycken formsprutningsmaskiner som utrustades med sådana ventiler. Det framgångsrika projektet gör att man nu går vidare med att minska luftförbrukningen även i andra maskiner.
Måste ha kompressorn igång
– Vår första tanke var att stänga av kompressorn när vi inte har produktionen igång, men det fungerade inte, så vi la ner den idén, förklarar Stefan Svensson, som då var tekniker på formsprutningsavdelningen hos Kongsberg i Mullsjö.
Att det inte gick att stänga av kompressorn hade flera orsaker. Först och främst arbetar fabriken treskift, så det var inga långa stunder som man verkligen skulle kunnat stänga ner tryckluften helt och hållet. Däremot är inte alla formsprutningsmaskiner i drift hela tiden, så det går att stänga av lufttillförseln till maskiner som står still medan de andra arbetar.
Inte ens under helgerna, när ingen produktion är igång, går det att stänga av tryckluften helt och hållet eftersom vissa maskiner behöver tryck även då. Fabriken har till exempel ett antal mätmaskiner, som måste kalibreras om varje gång trycket varit avstängt. Och det vill ingen behöva göra varje måndagsmorgon.

Läs mer...