L
– Nu behöver också industrin visa intresse.

För några veckor sedan kom en intressant skrift: Näringsdepartementets ”nyindustrialiseringsstrategi för Sverige”. Skriften kallas ”Smart industri” och pekar ut den väg svensk industri bör välja för framtiden: Industri 4.0, hållbar produktion, kompetent personal och forskning som stärker vår produktion. Knappast sensationellt men absolut riktigt.
Det är en glädjande skrift, inte så mycket för innehållet som för att den alls har skrivits. Det var länge sedan en svensk regering visade intresse för industrin. Den förra regeringen såg för sin del tillverkning som ett passerat stadium i svensk utveckling.Det är också bra att näringsministern slår fast ett antal fakta, till exempel att 77 procent av Sveriges samlade exportvärde kommer från industrin liksom att det nya tjänstesamhället till stor del baseras på tjänster knutna till industrin. Det är sanningar som inte kan upprepas nog många gånger, och att en minister säger detta har en viktig symbolisk betydelse. Likaså när han anser att ”tillverkning i Sverige är avgörande för jobben och den ekonomiska utvecklingen”.
Nu är inte allt klappat och klart i och med att regeringen har en tanke om industrin. De fyra strategiska områden som pekas ut kan nog ingen ifrågasätta, men mycket arbete återstår om man verkligen ska nå målen, eller i alla fall några av dem. Inte minst för industrin själv. Det kommer att krävas nya arbetssätt om Industri 4.0 ska bli verklighet och för att industrin ska fortsätta att utvecklas som en innovativ kraft. Industrin måste också locka till sig den kompetenta personal som behövs. Det talas ofta om att utbildningssystemet behöver anpassas till industrins behov. Så sant, men det är också upp till industrin att vara en lockande arbetsplats.Konstigt nog verkar det vara svårast med omställningen till en mer hållbar och miljövänlig produktion. Vissa åtgärder kan förvisso vara besvärliga, men annat är både lätt och lönsamt så börja där. Ett enkelt sätt att minska energiförbrukningen är att använda energieffektiva elmotorer. Det är inte bara bättre för miljön, det minskar industrins elräkningar drastiskt. Att sådana motorer finns kan ni se i vår marknadsöversikt på sidan 34 i detta nummer.
Ett annat exempel på lönsamma åtgärder hittar ni på sidan 22. Kongsberg i Mullsjö har investerat 40 000 kronor för att spara energi i det pneumatiska systemet. Lägre driftkostnader betalade investeringen på mindre än ett halvår.
Nu när regeringen intresserar sig för industrin, behöver också industrin visa så mycket intresse för sin egen framtid att man är beredd att ändra på invanda rutiner. Som att sluta låta ett lågt inköpspris avgöra valet av utrustning.
Dag Toijer