L
Nivåvakt för bulkvaror i silos och processtankar.

Baumers Clever Level är en nivåvakt för bulkvaror i silos och processtankar. Givaren kan användas för medier med en dielektricitetskonstant över 1,5, både fasta ämnen, granulat, trögflytande medier och vätskor. I standardutförande sticker spetsen på givaren in 12 mm i behållaren, men vakten finns också i versioner på 100 respektive 250 mm med justerbart instick. Cleverlevel är certifierad enligt Atex, ehedg och 3-a, vilket innebär att den kan användas i hygieniska miljöer som livsmedelsindustrin, där det bildas explosivt damm.