L
Aggregaten är skenmonterade.

Elrond Komponent introducerar en serie likströms-ups:er som skyddar mot dippar i elförsörjningen. Reservkraftaggregaten matas med 230 V växelström och ger 24 V likström på utgången. ups:erna finns för flera olika backupptider alltefter behov. Strömmen lagras i kondensatormoduler som har snabb återuppladdning, är underhållsfria och kan användas vid skiftande temperaturer. Aggregaten är skenmonterade.