L
Paketet innehåller en energy harvestgenerator en snabbströmställare, en vippströmbrytare, en mottagare med antenngenomföring samt en USB-kabel.

Energiskörd, energy harvest, innebär att den nödvändiga drivströmmen alstras av själva komponenten som en biprodukt när den arbetar. Ett exempel är trådlösa strömbrytare, där strömmen som behövs för att sända en signal genereras genom att man trycker på knappen.

För att man ska lära sig utnyttja denna teknik, har Cherry tagit fram utvärderingssatsen afik-1002 som innehåller det som behövs för att sätta upp trådlösa uppkopplingar med brytare och testa nyckelparametrar som signalstyrka och räckvidd för specialgjorda tillämpningar. Paketet innehåller en energy harvestgenerator en snabbströmställare, en vippströmbrytare, en mottagare med antenngenomföring samt en USB-kabel.