L
Diagnossystemet ism talar om när sensorn behöver underhåll.

ISM är ett diagnossystem för pH-sensorer placerade ute i en process. Systemet övervakar sensorns tillstånd kontinuerligt och talar om när de behöver underhåll eller når slutet av sin tillförlitliga livslängd. För att diagnosen ska bli noggrannare har systemet en funktion som lär sig förhållanden i processen där sensorn sitter.

Till systemet hör programvaran Isense som är ett underhållsverktyg för ism-sensorer. Om diagnosen visar att sensorn behöver service, exempelvis kalibrering, guidar Isense operatören steg för steg genom uppgiften. För läkemedelsindustrin finns en version av Isense som är kompatibel med reglerna i 21 cfr Part 11, vilket ökar säkerheten vid e-dokumentation.