L
Svensk varuproduktion ökar igen.

Sverige fortsätter att ha en jämn uppåtgående produktionskurva, skriver scb i en rapport från den 14 mars. Fjärde kvartalet 2015 växte varuproduktionen snabbare än tjänsteproduktionen, med en stark utveckling för både industrin och byggbranschen. Det var framförallt dessa branscher som bidrog mer till tillväxten helåret 2015 än åren innan och förklarar därmed en betydande del av den starka BNP-tillväxten under året.


Investeringsvaror drog upp varuexporten. Tjänsteexportens höga tillväxt höll i sig, men det var varuexporten, som med den snabbaste tillväxten på över fyra år, bidrog mest till bnp-uppgången. Näringslivet fortsätter att ha en jämn uppåtgående produktionskurva.