L
Framtida elnät måste bli smartare.

Rejlers Embriq deltar i ett tvåårigt eu-projekt inom avancerad styrning och optimering av morgondagens elnät. Inom ramarna för projektet kommer man att ta fram nya metoder och verktyg som elbolag kan använda för att möta den snabbt ökande produktionen av förnyelsebar energi och ändrade konsumtionsmönster – och samtidigt säkra pålitlighet och stabilitet i elnätet, rapporterar Rejlers.


Förnyelsebar energi
Den snabba ökningen av energiproduktion från förnyelsebara källor (solkraft och vind) är en utmaning som hela det europeiska elnätet står inför. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder kronor under tio år för att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Liknande siffror har presenterats i Norge och resten av Europa.
– Omfattande och massiva investeringar kan lösa de utmaningar som distributionsnäten står inför, men det finns stor potential när det gäller att optimera dessa investeringar säger Espen Kåsin, ansvarig hos Rejlers Embriq.
Avancerad mätteknik
– Det här projektet kommer att belysa hur avancerad mätteknik kan bidra till mer relevant underlagsinformation så att de nödvändiga investeringarna blir betydligt mer målinriktade.  
Totalt sju partner deltar i eu-projektet som leds av svenska Metrum med Rejlers Embriq (Norge) som teknologipartner. Expertkompetens hämtas hos Stri (Sverige) och Eltek (Norge), testning utförs av Glava Energy Center (Sverige), medan elnäten hos elbolagen Mälarenergi och Enerjisa (Turkiet) ger tillgång till fullskalig utprovning av lösningarna. Projektet har som mål att undersöka hur produktion från förnybara källor och nya konsumtionsmönster påverkar elnätet.