L
I detta nummer av tidingen Automation kan du bland annat läsa om IE-klassning för motorer

I tidningen Automations senaste nummer kan du läsa om hur man kan tjäna pengar på effektivare elmotorer. En oerhört stor del av världens elektricitet används i elmotorer. I industrin används nästan hälften av elektriciteten för att driva elmotorer, 42 procent för att vara exakt. Det betyder att industrins elmotorer står för 28 procent av världens totala elförbrukning. Uppenbarligen finns oerhört mycket att vinna på att göra elmotorerna effektivare. Både ekonomiskt och för miljön. EU:s krav på energieffektiva elmotorer trappas upp hela tiden.

-Motorernas verkningsgrad beskrivs av IE-klasser enligt en internationell standard från IEC.

-Asynkronmotorer som drivs direkt från nätet med uteffekter mellan 7,5 och 375 kW ska hålla klass IE3.

- Från nästa år ingår motorer med effekter ner till 0,75 kW.

-IEC:s standard definierar effektivitetsklasser upp till IE4.

– Genom att använda teknik som finns redan idag, skulle man kunna minska elförbrukningen i industrins elmotorer till mindre än hälften, menar Stellan Rosenquist som är produktchef för lågspänningsmotorer hos ABB.

– Det skulle förstås minska världens totala elförbrukning påtagligt. Lägg till det alla elmotorer som används utanför industrin som också kan bli effektivare.

Läs hela artikeln

Skaffa en egen prenumeration på tidningen