L

 

Teknikkonsulten Rejlers vill samordna sina satsningar inom digitaliserade tekniklösningar. Därför har de bildat ett nytt nordiskt segment, IT Solutions, som erbjuder övergripande IT-lösningar, främst inom energisektorn. Verksamheten finns i Norge, Sverige, Finland och står för cirka 15 procent av Rejlers totala omsättning.
Basen i det nya segmentet utgörs av verksamheten i det norska dotterbolaget Rejlers Embriq som förvärvades i oktober. Rejlers Embriq levererar IT-driftstjänster och jobbar med utveckling av nästa generations smarta elnät, så kallade Smart Grid.