L
Bahnhof bygger sitt nya datacenter Elementica i Hjorthagen i Stockholm. Den ligger i nära anslutning till Fortum Värmes anläggning.

Fortums koncept för fjärrvärmehandel ingår nu i Grow Smarter-satsningen. Strax före årsskiftet blev Fortum Värmes koncept för handel med överskottsvärme Öppen Fjärrvärme utsett till en del av EU:s utvecklingsprojekt Grow Smarter, rapporterar Fortum Värme.
”Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av ca 60 000 normalstora lägenheter”. Tidigare har överskottsvärmen från exempelvis datahallar, livsmedelsbutiker, bagerier m m inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo.

Detta vill konceptet Öppen Fjärrvärme förändra. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som ligger nära Fortums fjärrvärme- eller fjärrkyla-nät kan sälja energi till marknadspris, uppger Fortum Värme i en kommentar. Öppen Fjärrvärme har testats som ett pilotprojekt sedan 2013. Ett tiotal företag och organisationer förde över överskottsvärmen i Stockholms fjärrvärmenät. Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ica, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, deltog i pilotprojektet och kan redan nu omvandla sin värmekostnad till en intäkt. Fortum Värme har redan identifierat några hundra möjliga kunder.
Bahnhof
Ett företag som redan tillämpar konceptet är Internetleverantören Bahnhof. I deras nya datacenter som byggs i  Hjorthagen i Stockholm är försäljning av överskottsvärme en grundpelare. Den nya serveranläggningen blir betydligt större än alla andra Bahnhofs serverhallar tillsammans och är dimensionerad för 21 Megawatt.
– Det här är ett storskaligt och tungt industriprojekt som sätter Stockholm på kartan med ett alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt tänkande av Fortum Värme, säger Jon Karlung, VD för Bahnhof i en kommentar.
– På sommaren kan vi använda sjökyla för billig, effektiv kylning och under de kalla månaderna levererar vi värme till fjärrvärmenätet. Det är fantastiskt att kunna minska den totala energiförbrukningen och samtidigt få ersättning för det. ”Stop global warming, and get paid for it!”
– Framtiden för datacenter finns inte på landsbygden, utan i städer med välutbyggt fjärrvärmenät, konstaterar Jon Karlung.