L

 

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har nyligen tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Goodtech Products, levernatör av  produkter, lösningar och tjänster inom området automation till norsk industri och offentlig sektor.
– Goodtech Products kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Norway, rapporterar Addtech Components i en kommuniké. Goodtech Products har 23 anställda och omsätter 83,5 miljoner svenska kronor. Tillträde skedde i början av februari 2016 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.