L
Risekatslösa kyrka.

Självlärande system styr klimatet i gamla kulturbyggnader som kyrkor. Cc Kyrka är ett webbaserat klimatstyrsystem för kulturbyggnader. Systemet är installerat i ca 300 svenska kyrkor där det  övervakar inomhusklimatet i realtid. Systemet levereras sedan år 2003 av Jeff Electronics och har genom åren belönats av flera priser, bland annat med det Stora inneklimatpriset, e-prize och e-ons energipris.


– Man ser var energiförbrukningen är onödigt hög och kan därmed minska uppvärmningskostnaderna. Man kan enkelt ha koll på viktiga faktorer som exempelvis temperaturförändringar och luftfuktighet, säger Jan Lindberg som sedan 2008 äger bolaget.
– Allt startade egentligen när jag insåg hur höga uppvärmningskostnader kyrkorna faktiskt hade. Genom att hålla luftfuktigheten på rätt nivå, minimeras behovet av framtida renoveringar. Även det blir en värdefull besparing, säger Jan Lindberg.
Risekatslösa kyrka
Hösten 2012 installerades systemet cc Kyrka i Risekatslösa kyrka. Man önskade bevara den mer än 800 år gamla byggnaden, minska energiförbrukningen och minimera resandet till och från kyrkan för att enbart kontrollera värmen.
– Vi har gjort energibesparingar på 42 procent, vilket för oss innebär ca 30 000 kr per år. Vi får även minskad miljöpåverkan genom färre biltransporter. Och viktigast av allt – vi bevarar kulturarvet på ett bättre sätt. När det inte är någon i kyrkan kan jag hålla koll på inomhusklimatet via Internet och med min smarta mobil, säger en nöjd Mikael Håkansson, kyrkogårdschef vid Bjuvs församling.
Mer pengar i kassan
– Efter tre år var hela investeringen betald och idag har vi ca 50 000 kr mer att röra oss med årligen. Dessutom känns det gott i hjärtat när vi nu har tagit ett större miljöansvar.
Detta är bara ett av många exempel där kunderna konstaterar att systemet hjälper till med att spara både pengar och krafter eftersom man inte behöver lägga dem på inomhusklimatet i onödan.
Idrottshallar
Jeff Electronics utvecklar klimatstyrsystem även för andra typer av fastigheter, exempelvis idrottshallar, villor och k-märkta byggnader där det är extra viktigt att bevara ursprungsmiljön.
Andra utvecklingsområden för Jeff är en ny, universell värmepumpstyrning som kommer att introduceras i början av 2016.
Värmepumpstyrning
Andra utvecklingsområden för Jeff Electronics är en ny, universell värmepumpstyrning som kommer att lanseras på marknaden i början av 2016.