L
sp, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett så kallat anmält organ för flertalet mätinstrument och områden i mätdirektivet. På bilden genomförs viktkalibrering.

Den 14:e januari lämnade regeringen en remiss till lagrådet angående  ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon, ett nytt mätdirektiv för icke-automatiska vågar. Ändringen  innebär  att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen. Ändringen följer de omarbetade eu-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument och ska träda i kraft den 20 april 2016.
Inom vägningsområdet gäller att en våg skall genomgå bedömning av överensstämmelse innan den tas i bruk. Detta innebär normalt att vågen provas av ett så kallat anmält organ.

Bara vågar som uppfyller kraven får förses med ce-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, m m.