L

Wenglors avståndsmätare High-Performance Distance Sensor pnbc mäter avstånd upp till 1 000 mm. Bästa noggrannheten är 0,6 µm, linjäritetsfelet 0,05 procent. Sensorn kan mäta oavsett ytfinish, exempelvis plåt med speckel-mönster. Givaren har anslutning för Ethernet tcp/ip.
Wenglor