L
Säkerhetsappen finns idag för Android. Motsvarande funktion för Apples ios är på gång.

Många uppgifter som är viktiga för företagens verksamhet, kanske till och med helt avgörande, sköts idag via mobil utrustning som telefoner och surfplattor. Det gäller affärsverksamheten likaväl som i produktionen. Men säkerheten i dessa mobiler är långt ifrån alltid vad den borde vara. Än värre blir det med säkerheten om personalen använder sina utrustningar både privat och på jobbet.


Nu har det tyska företaget Infotecs utvecklat en app som ska göra mobilanvändningen säkrare. Appen kallas Vipnet Client for Android, och kan följaktligen användas för just Androidutrustningar. En app för Apples operativsystem ios är också på väg. De nya apparna ingår i Infotecs säkerhetssystem Vipnet Mobile Security Suite.Appen krypterar informationen och skapar en vpn-tunnel till mottagarsystemet på företaget. All viktig information tar vägen över företagets datasystem, även om användaren befinner sig på annan plats. Därmed passerar trafiken också företagets system för it-säkerhet, som alltså kan hålla koll på kommunikationen.
Appen blockerar samtidigt direktkontakt från mobilen eller surfplattan till Internet, för att undvika det risker sådan kontakt innebär. Istället passerar datatrafiken över företagets it-system och dess säkerhetsfunktioner innan den ger sig ut på nätet via företagets Internetförbindelse.För den som använder sin mobil både i jobbet och privat finns en lösning som innebär att appen skiljer privat trafik från företagskommunikation. Den privata trafiken tillåts gå direkt ut på Internet och man undviker på så vis att belasta företagets it-system.
Vipnet Client for Android finns att ladda ner på Google Play. Appen kan användas för Android version 4 och 5. Datatrafiken kan gå över 2g, 3g, 4g och Wifi. Krypteringsalgoritmen är aes-256. Inom en snar framtid finns motsvarande app för Apple ios, det vill säga I-Phone och I-Pad.
Infotecs