Det kommer att innebära ännu ett stort steg för att effektivisera verksamheten i vår industri.

Automationstekniken har utvecklats med rasande fart den tid jag varit verksam inom området. Under dessa år har jag varit med om flera paradigmskiften. Och nu står vi inför ytterligare ett.
Efter mina studier på Lunds tekniska högskola började jag arbeta hos Satt Control med automation som på den tiden byggde på trådbunden logik. Jag minns särskilt en tågresa mellan Stockholm och Göteborg på 1970-talet. På vägen stannade jag till vid Volvos motorfabrik i Skövde där jag såg en automationsutrustning som man köpt från Digital Equipment. Väl framme i Göteborg besökte jag ett annat företag, Centromaskin, som köpt en utrustning från Allen-Bradley. Dessa var två tidiga föregångare till vad som skulle bli känt som plc.Tack vare nya komponenter kunde vi på Satt Control ta fram en av de första plc:erna i Europa. Detta var grunden till företagets expansion under mer än ett årtionde.
I mitten av 1980-talet kom nästa stora steg: persondatorn. Detta ändrade spelreglerna för scadasystemen och jag grundade företaget Novotek. När vi först presenterade scadasystemet Ifix som kördes på pc blev vi dock utskrattade. Hur kunde någon våga använda persondatorer i industrin? Det skulle vara datorer från Digital Equipment. Men då som nu fanns det ”early adopters”. I vårt fall var det Tetrapak som tidigt insåg potentialen i pc-baserade system. Idag vet vi vilken förändring persondatorerna betydde för industrin. Den gamla dinosaurien Digital Equipment är däremot utdöd.
Enligt min uppfattning står vi återigen inför ett paradigmskifte minst lika stort som de tidigare. Hittills har underhåll och produktion varit skilda verksamheter trots att det finns ett så tydligt samband. Förebyggande underhåll gör att produktionen kan köras med färre och kortare stopp. Underhåll skall göras när det är optimalt ur driftsäkerhetssynpunkt eller ekonomisk livslängd. Här kommer underhållssystemen in i ökad omfattning. Kalenderbaserat underhåll minskar och förebyggande underhåll ökar. Detta ökar möjligheterna avsevärt att göra underhåll innan oplanerade stopp inträffar och driftstillgängligheten ökar med en rimlig investering.I detta paradigmskifte ligger Internet of things, Internet 4.0 eller vad tekniken nu kallas i olika världsdelar. Med sådana lösningar kommer utrustningar i ökad omfattning att själva tala om hur de mår och när det är dags för underhåll.
Mellan scadasystem som Ifix och underhållssystem som Idus finns en sömlös integration som gör att man kan klicka på objektet i Ifix och direkt nå underhållsrelaterade funktioner som felanmälan, arbetsorder, loggböcker, kostnader och statistik i Idus. Mätvärden för tillståndsbaserat underhåll överförs automatiskt. Med smarta mobiler och appar kan sedan underhållsarbeten utföras på plats med direktregistrering.
Vi är bara i början av denna integration liksom användandet av mobiliteten. Men det kommer att innebära ännu ett stort steg för att effektivisera verksamheten i vår industri.
Göran Andersson