L
– Att tillsammans med ett alert och lyhört team få skapa lösningar för en smartare järnväg i världsklass, är ett privilegium, säger Fredrik Bergström, vd för det nybildade Cactus Rail.

Första december startade bolaget Cactus Rail sin verksamhet, meddelar Cactus i ett meddelande.
Cactus Rail har brutits ut ur Cactus Utilities som bygger system för samhällsviktig infrastruktur – främst system som styr och övervakar större delen av produktionen för dricksvatten och avloppsrening i Sverige.
Cactus Rail kommer att utveckla och leverera tåglednings­system (tms och ctc) för att styra, trafikoptimera och övervaka järnväg i Sverige och övriga  Europa. I november tecknade Cactus Rail en ny järnvägsorder på över 100 miljoner kronor. Fredrik Bergström, som varit vd för Cactus Utilities de senaste nio åren, har utnämnts till vd i det nya bolaget. Cactus Rail expanderar och förstärker med ett 20-tal nya konsulter.


Cactus levererade det första tågledningssystemet redan i början av 90-talet till Storstockholms Lokaltrafik (sl). År 2010 bildade Cactus ett eget affärsområde för järnvägsverksamheten som från och med nu blivit ett eget bolag. Kunderna är både nordiska infrastrukturägare och globala järnvägsaktörer.

Foto: Dagmar Zitkova