L
Sten Andersson från danska Dansensor visar hur man kan säkra kvalitet på livsmedelsförpackningar med hjälp av regelbundna kontroller vid produktionslinjen. På detta sätt kan man till exempel avslöja även mycket små sprickor i plasten genom vilka luften kan komma in och förstöra varan.

Visiopointer är ett visuellt kontrollsystem som med hjälp av en avancerade programvara hittar de produkter vars förpackningar faller utanför tillverkarens kravspecifikationer.
Visionsystem
Systemet bygger på en visionkamera som använder ett vanlig fotokameras objektiv, i detta fall Nikon. Systemet är utvecklat av danska Dansensor och visades för den svenska marknaden på Scanpack i Göteborg för första gången. Distributör i Sverige är företaget Proreg Control i Huddinge, utanför Stockholm.


Visiopointer kontrollerar bland annat att all den information som måste finnas med på produktens etikett verkligen har kommit med och är fullt läsbar. Det kontrollerar även att etiketten är placerad på rätt sätt och att streckkoden är avläsbar.  
Hittar fel tidigt
– Med Visiopointer hittas fel innan de blivit för stora, säger Steen Andresen från Dansensor.
Exempelvis har tekniken förmågan att identifiera förändringar i svetsarna, vilket kan innebära att något är fel med packmaskinen.
Allt fler livsmedel förpackas i vakuumförpacknigar. Om förpackningen inte är tillräckligt tät blir varan i den snabbt förstörd.
När livsmedelsproducenten får korrekt information snabbt, kan felet identifieras  och det blir mycket mindre spill på grund av att de förpackade livsmedlen blivit förstörda.

Visionkameran använder ett vanligt fotoobjektiv från Nikon för att få bilder med bra upplösning.

Maskiner för livsmedelsindustri

Proreg Control säljer instrument till livsmedels- och läkemedelsindustrin samt kärnkraftverk. Företaget representerar ett flertal leverantörer, däribland pbi Dansensor, Ebro, Novasina Industrial Scientific/Oldham, Mocon, Lippke m fl.Proreg Control ligger i Huddinge strax söder om Stockholm och förutom försäljning erbjuds även service genom egen serviceavdelning, installation och kalibrering. Företaget erbjuder dessutom konsulttjänster till företag som planerar installation av utrustning som blandar gas, fyller med gas eller larmar när något är fel. Proreg Control är återförsäljare åt Dansensor, en global leverantör av utrustningar för map (förpackningar i modifierad atmosfär) inom livsmedelsindustrin. Dansensor erbjuder både manuella och digitala gasmixrar, analysutrustning för mätning av restsyre, gasmixers, flödesstyrning med mätning samt täthetsprovning.