L
Smart ups On-Line är ett enfas reservkraftaggregat

Smart UPS On-Line är ett enfas reservkraftaggregat för små och medelstora installationer med drifttid och säkerhet som är jämförbara med större ups:er. Smart ups On-Line har effektfaktorn 1. När strömförsörjningen är stabil kör den i så kallat eco-mode vilket sparar energi. Uppstår problem, växlar ups:en driftläge på mindre än tio millisekunder.

Detta minskar både strömförbrukningen och behovet av kylning. Batterierna kan bytas utan avbrott i driften.
Schneider Electric