L

Den magnetdrivna doserpumpen Gamma X mäter kontinuerligt kraften som behövs för att flytta membranet och anpassar effekten till tryckförhållandet och mediets egenskaper. På köpet får man trycket i systemet utan en extra trycksensor. Den inbyggda övervakningen registrerar också gasfickor liksom över- och undertryck och kompenserar för detta. Flödesspannet är 1 ml/h till 45 l/h vid ett mottryck på 25 till 2 bar. Pumpen är utrustad med Bluetoothanslutning. Till Gamma X finns en mobilapp där man kan göra inställningar, få driftstatus och felmeddelanden.
Prominent Doserteknik