L

KSB:s läckagefria pump Ecochem Non-Seal är anpassade farliga, aggressiva, brandfarliga och explosiva vätskor, liksom giftiga och mycket varma eller kalla medier samt flyktiga och dyrbara vätskor. Den tystgående motorn med korrosionsbeständigt spaltrör finns i 16 storlekar så att effekten kan anpassas till tillämpningen. Pumparna kan användas i Atexzon 1 och hantera vätskor som håller temperaturer från –40 till +400 °C. Den maximala uppfordringshöjden är 236 m och det maximala flödet är 690 m3/h.
KSB Mörck