L

Twisterband HD är en spiralformad energikedja för roterande rörelser. Den kan vridas 20 gånger runt sin egen axel och tål att användas utomhus. Den yttre diametern är 300 mm medan höjden varierar från 250 mm beroende på den önskade rotationsvinkeln. Igus labbtester pekar på en livstid på minst en miljon rotationscykler. Twisterband hd kan användas i temperaturer från –40 till +80 °C.
igus