L
– Medan vi lägger krut på att hindra attacker utifrån, kan den värsta programvaran vara inbyggd redan vid leveransen.

Fusket hos Volkswagen har varit ett allmänt samtalsämne i flera veckor. Men intresset har begränsats till hur den stora biltillverkaren ska klara de enorma kostnader avslöjandet drar med sig. Få har funderat på den genomgripande förändring som det inträffade pekar på.
Få har väl missat vad affären handlar om. Volkswagens tekniker hade lagt in en hemlig mjukvara i bilarnas styrdator med en programfunktion som ändrar (det vill säga förbättrar) avgasreningen i testsituationer, så att bilarna ger mindre utsläpp under prov än vid verklig körning. Därmed ger bilarna sken av att uppfylla miljökrav som de egentligen inte klarar.Det inträffade är knappast överraskande. Ohederliga affärsmän har alltid funnits och kommer alltid att finnas – liksom ohederliga tekniker. Men händelserna sätter fingret på en viktig förändring i vår omvärld: dagens programvarustyrda apparater ger helt nya möjligheter för tillverkarna att fuska.
Så gott som varje apparat i vår omgivning, hemma liksom på jobbet, styrs idag av inbyggda datorer med mjukvara som vi inte har någon som helst koll på. Det ger oanade möjligheter för oärliga företag att lägga in funktioner utan att vi har en aning om det. Och säkert är det fler än Volkswagens tekniker som faller för frestelsen att lägga in dold programkod, i värsta fall med mycket värre effekter än de som avslöjats under hösten. Att det upptäcktes denna gång verkar mest vara en slump och hade dessutom den fördelen att fusket gick att bevisa med mätteknik.Händelserna den senaste tiden ställer frågan om it-säkerhet i en helt ny dager. Medan vi lägger krut på att hindra hackerattacker och skadlig programvara som kommer utifrån, kan den värsta programvaran i själva verket vara inbyggd i maskinen redan vid leveransen. Och då blir den betydligt svårare att upptäcka och stoppa.
Att mobiltelefoner och datorer skvallrar om mycket vi gör, ofta för mycket, vet vi. Om programvaran även i våra bilar, och alla maskiner i övrigt, inte minst i industrin, gör samma sak eller ställer till med annan skada är värt att fundera över. Möjligheterna ökar dessutom drastiskt när Sakernas Internet slår igenom så att varenda liten pryl kan kommunicera på egen hand med omvärlden.
Inte minst företag med hederliga avsikter borde hjälpa till att hitta metoder som kan avslöja fuskande konkurrenter. Kanske kan man tänka sig någon form av certifiering, som kollar vad den inbyggda programvaran egentligen håller på med. I vart fall är det en frågeställning man definitivt bör ta på allvar.