L
Näringsminister Mikael Damberg presenterar regeringens planer för industrin ur budgetpropositionen  på ABB:s forskningscenter i Västerås.

Den 21 september lämnade regeringen en ny budgetproposition för 2016. Många har redan gett sig i polemik med den, inte minst oppositionen med den upprivna decemberöverenskommelsen.  
Industrin påverkas
Propositionen innehåller flera punkter som påverkar den svenska industrin även om flertalet ligger gömda under helt andra rubriker. Jobbagendan, kunskapslyftet och matchning på arbetsmarknaden är exempel på några. När abb nyligen höll årets Teknologidag på forskningscentret i Västerås, blev Mikael Damberg, närings- och innovationsminister inbjuden som talare. Hans komprimerade presentation av några av propositionens punkter föll faktiskt konferenspubliken i smaken.


Nyindustrialisering
Storsatsning på nyindustrialisering av Sverige som Socialdemokraterna lovade redan i sin valkampanj får dock vänta. Eller mera exakt, de konkreta åtgärderna för nyindustrialiseringen får vänta. För visionen om vart regeringen vill komma har redan lagts fram.
– Sverige ska bli en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet, säger Mikael Damberg.
–Regeringens näringspolitik är inriktad på att stärka företagens förutsättningar för att skapa, växa och exportera. Just nu jobbar vi med  visionsdokumentet som senare kommer att kompletteras med konkreta åtgärdsplaner. Målet är att Sverige ska bli attraktivt för industrin, såväl produktion av varor som tjänster.
Satsning på innovationer ser Damberg som en nödvändig del i detta.
För att få en bred förankring, har Mikael Damberg tillsatt en stödgrupp, ett advisory board, med kompetenser och erfarenheter inom avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och omfattande export till stora delar av världen.
Näringsministerns advisory board består av Olof Persson, fd Volvo,  Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, ordförande i Rise och Karl Gustaf Ramström, vd Prevas. Syftet är att sätta ihop åtgärder som ska få svenska företag att växa, men även att attrahera nya investeringar till Sverige.
Export har fått en stor plats i budgetpropositionen med en diger lista på exportfrämjande insatser. Bland annat ska generalkonsulatet i New York öppnas upp igen, ökade resurser till Business Sweden planeras, närvaro på tillväxtmarknader och hjälp till mindre företag utlovas.
Ambitionerna är högt ställda, återstår att se vad som blir av dem i slutändan.