L

Laserskannern tim 360 väger 250 gram och har måtten 60×60×86 mm. Den har en räckvidd på 8 m, kan läsa av en vinkel på 270° och detektionsområdet kan ställas in mycket exakt. Ett användningsområde är att förhindra kollisioner med förarlösa fordon. En annan tillämpning är att styra exakt hur länge en port, bom eller spärr ska hållas öppen genom att den känner av detekterar exakt när fordonet eller personen har passerat. tim 360 kan även användas på museer för att diskret övervaka värdefulla konstföremål. Eftersom bevakningsområdet kan anges exakt kan skannern användas även under dagtid när besökare rör sig i närheten.

sick